ورم شبکیه

ورم شبکیه (ادم ماکولا)

 در جریان بعضی بیماری های چشم قسمتی از شبکیه که ماکولا ( لکه زرد) نام دارد ممکن است  در نتیجه تجمع بیش ازحد  معمول آب دچار افزایش ضخامت شود که اصطلاحا به ٱن" ورم شبکیه" یا "اورم ماکولا "یا "ادم ماکولا" می گویند.