سایر سوالات

عدسی عینک: پلاستیک بهتراست یا شیشه؟ 2018-05-31T07:49:12+04:30

امروزه پلاستیک بیشتر توصیه میشود چون سبکتر است و نسبت به شکستن مقاوتر است و در هنگام ضربه به صورت از شیشه ایمن تر است.

2018-05-31T12:32:22+04:30