سایر سوالات

عدسی عینک: پلاستیک بهتراست یا شیشه؟ ۱۳۹۷/۳/۱۰ ۷:۴۹:۱۲

امروزه پلاستیک بیشتر توصیه میشود چون سبکتر است و نسبت به شکستن مقاوتر است و در هنگام ضربه به صورت از شیشه ایمن تر است.

۱۳۹۷/۳/۱۰ ۱۲:۳۲:۲۲