تعیین وقت با پیامک

از طریق ارسال پیامک میتوانید نوبت خود را رزرو کنید. 

در مواقعی که موفق به تعیین وقت و نوبت گرفتن از طریق تماس با شماره های مرکز نمیشوید به شماره

۴۳۸۸ ۵۸۶ ۰۹۳۳ پیامک بزنید و بصورت زیر در خواست نوبت دهید:

-نام  و نام خانوادگی بیمار:

-کد ملی بیمار:

-روز و تاریخ مورد نظر:

-شماره موبایل جهت تماس:

به وسیله | 2018-06-06T14:24:22+04:30 می 28th, 2018|مطالب اصلی سایت|