پیشگیری از آسیب های ضربه ای به چشم در حوادث

آیا ما از چشم های خود در مقابل ضربه همچون یک گوهر محافظت می کنیم؟! در طول دوران بیست و چند ساله طبابت به عنوان چشم پزشک  لحظات تلخ و شیرین زیادی را شاهد بوده ام. شیرینی ها به سرعت فراموش می شود اما تلخی ها خیر.از جمله لحظه های تلخ زمانی است که می … ادامه خواندن پیشگیری از آسیب های ضربه ای به چشم در حوادث