پی آر کی

جراحی لازک و لیزیک و پی آر کی

جراحی لازک و لیزیک و پی آر کی

 اگر شما دچار نزدیک بینی ، دور بینی یا آستیگماتیسم  و هستید، جراحی لیزیک , فمتو لیزیک , پی آر کی یا لازک ممکن است برای برطرف کردن این مشکل شما گزینه مناسبی باشد.

در فردی که دچار عیوب انکساری ذکر شده در بالا است میزان قدرت (انحنای) عدسی های موجود در چشم از حالت نرمال خارج شده و در نتیجه تصویر حاصل از اشیای محیط  که بر روی پرده چشم ( شبکیه ) می افتد کاملا فوکوس نیست. و در نتیجه چنین فردی تار می بیند.