ادم ماکولا

ورم شبکیه (ادم ماکولا)

 در جریان بعضی بیماری های چشم قسمتی از شبکیه که ماکولا ( لکه زرد) نام دارد ممکن است  در نتیجه تجمع بیش از معمول آب دچار افزایش ضخامت شود که اصطلاحا به ٱن" ورم شبکیه" یا "اورم ماکولا "یا "ادم ماکولا" می گویند. 

 از جمله بیماریهایی که به طور شایع باعث این وضعیت می شوند دیابت می باشد. در دیابت به دلیل آسیب  جدار عروق ٱب بیشتری نسبت به حالت معمول با خروج از عروق در داخل بافت شبکیه جمع می شود که ممکن است  باعث اختلال در عملکرد طبیعی بینایی می شود. در صورتی که این وضعیت  برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و درمان نشود معمولا سبب ٱسیب دائمی بافت شبکیه می شود.