مراقبت هاي بعد از عمل (عمل های آب مروارید یا فیکو ، شبکیه، آب سیاه)

1- مصرف صحیح و به موقع داروها بسیار اهمیت دارد. از روز بعد از عمل قطره را شروع کنید ، درهنگام خواب (بین ساعت 12 شب تا 6 صبح) لازم نیست برای ریختن قطره از خواب بیدارشوید .

2-اگر قطره رسوب کرده (به استثنای قطره هایی که از ابتدا حالت رسوب دارند) و یا تغییر رنگ داده از آن استفاده نکنید. 

3- بعداز چکاندن قطره تا مدتی (1تا 2 دقیقه) چشم را بسته نگه دارید و از پلک زدنهای شدید خودداری کنید تا قطره بتواند جذب  چشمتان شود. 

4- موقع چکاندن قطره باید مواظب باشید که نوک  ظرف قطره خیلی به چشم نزدیک نشود زیرا باعث می شود که اولا" ظرف قطره با مژه ها و پلک چشم تماس حاصل کرده و قطره آلوده شودو ثانیا" ممکن است نوک آن با سطح قرنیه تماس پیدا کرده و باعث خراش یا زخم قرنیه شود. 

5- در صورتی که همزمان باید از چند نوع قطره استفاده کنید، پس از مصرف قطره اول 5 تا 10 دقیقه صبرکنید  و سپس قطره بعدی را بریزید تا اثر لازم در چشم را داشته باشد.

6- پس از عمل باید چشم را درمقابل فشارهای خارجی محافظت نمود و باید از محافظ پلاستیکی (شیلد) استفاده کرد. روزها می توانید از عینک اسنفاده کنید و شبها  زمان خواب از شیلد استفاده نمایید. محافظ پلاستیکی قابل شستشو است. روزانه آن را با آب و صابون بشویید وسپس آن را روی چشم خودقراردهید  در مورد عمل جراحی فیکو ، تا دوهفته استفاده از شیلد  لازم  است.

7- زمان حمام کردن را حتما" از پزشک خود سوال کنید. اگر عمل جراحی آب مروارید با عارضه ای توام نباشد بعداز روز پنجم می توانید حمام کنید ، ولی موقع شستن سر وصورت باید چشم ها را بسته نگهدارید و به هیچ وجه به پلکها فشار نیاورید. 

 8-   موقع وضو گرفتن  نباید تا 5 روز به صورت آب  بزنید ، همچنین تایک هفته از سجده کردن خودداری کنید. (برای روش جایگزین  با کارشناس مسایل مذهبی مشورت کنید).  

 9- مطالعه ، تماشای تلویزیون و فعالیتهای عادی زندگی که توام با فعالیت شدید جسمانی نباشد بلامانع است. از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و روی شکم خودداری کنید. 

10- روز  بعداز عمل مسافرت با هواپیما یا هروسیله دیگری بلامانع است (استثناء: اگر به هنگام عمل شبکیه گاز در چشم تزریق شده است تا چند روز  مسافرت با هواپیما ممنوع است). 

11- در روزهای بعداز عمل به محض ایجاد درد دائمی ، قرمزی ، حساسیت به نور وکاهش دید فورا" به پزشک مراجعه کنید. درصورت در دسترس نبودن  پزشک حتما" به درمانگاه اورژانس چشم در نزدیکترین بیمارستان که اورژانس چشم دارد) مراجعه کنید. به خاطر داشته باشید که در چنین شرایطی طبق قانون، اورژانس مربوطه باید شما را بپذیرند.

12- چنانچه داروی خاصی مصرف می کنید و یارژیم غذایی معینی دارید بعداز عمل نیز داروهای خودرا مصرف نموده ویا به همان رژیم ادامه دهید. 

13- درمورد مصرف ASA (آسپرین) و داروهای ضد انعقادی (وارفارین) بعداز عمل با پزشک خود مشورت نمایید.